• شنبه ۰۸ خرداد ۱۳۹۵
  • Saturday 28 May 2016
۲۳ تیر, ۱۳۹۱
سربازی خواهران

اگه دخترا هم برن سربازی

اگر دخترها هم برن سربازی چی میشه؟   ۱) قضیه فرار از سربازی به کل منتفی میشه و همه (پسرها) می خوان برن سربازی … حتی اونهایی هم که قبلا رفتن می خوان دوباره برن!!  ۲) غذای پادگان ها نسبت به گذشته خیلی بهتر میشه ( دخترها می خوان هنرهاشون را نشون بدن)  ۳) هیچ کس دیگه دنبال معافیت […]

اگر دخترها هم برن سربازی چی میشه؟  

۱قضیه فرار از سربازی به کل منتفی میشه و همه (پسرها) می خوان برن
سربازی … حتی اونهایی هم که قبلا رفتن می خوان دوباره برن!! 

۲غذای پادگان ها نسبت به گذشته خیلی بهتر میشه ( دخترها می خوان
هنرهاشون را نشون بدن) 

۳هیچ کس دیگه دنبال معافیت نمیره حتی کور کچل ها هم می خوان بیان سربازی!!! 

۴اضافه خدمت برداشته میشه … کارایی که قبلا باعث اضافه خدمت می شده
حالا باعث کاهش خدمت میشه 

۵ازدواج دانشجویی و لاو ترکوندن توی دانشگاه کم میشه و ازدواج در
پادگان و عشق من هم سنگر من مد میشه! 

۶فرهنگ عمومی پادگان افزایش پیدا می کنه …. دیگه سربازها فحش رکیک به
هم نمیدن از شوخی هم خبری نیست(بخاطر حضور بانوان!) 

۷حمام و دست شویی های پادگان ها بالاخره روی بهداشت رو هم می بینن 

۸دیگه رژه ها در پادگان درست انجام میشه …. چون دخترها را میذارن صف اول 

۹)خاموشی از ۹ شب به ۱۲.۵ – ۱ شب میرسه 

۱۰همیشه می تونی یکی را پیدا کنی که پوتین و جورابات را بشوره 

۱۱خدمت سربازی از ۲سال به ۶ ماه کاهش پیدا می کنه … اگه خواستی
۱۵ سال بعدش سرباز نمی خوان از بس داوطلب هست 

۱۲بعد از ۶ ماه که از سربازی بر می گردی اندازه ۶سال خاطره داری!!!